Expertise

Testen & QA

In de afgelopen tien jaar heb ik op veel vlakken kennis opgedaan op het gebied van testen. Zo ben ik sinds 2011 betrokken geweest mij meerdere grote projecten in de Nederlandse infra-sector waarin ik voortdurend bezig was met het vormgeven en invullen van testplannen en testdocumentatie, waarbij ik onder andere verantwoordelijk was voor:

 • Het opstellen en toetsen van testplannen (STP) waarin ik de overall testaanpak en -strategie voor complexe projecten heb vormgegeven;
 • Het opstellen en toetsen van inhoudelijke testprotocollen (STD) om hardware- en softwareonderdelen van projecten te kunnen testen;
 • Het uitvoeren van testen en het opstellen en toetsen van testrapportages (STR) van zowel interne testen als acceptatietesten;
 • Het aansturen, begeleiden en opleiden van andere testers in de vorm van testteams van 3 tot 20 personen;
 • Het afstemmen van de testaanpak met andere disciplines binnen het project (o.a. ontwerp en ontwikkeling)
 • Het afstemmen van de testaanpak met de opdrachtgevers van de verschillende projecten.


Vanuit mijn werk heb ik daarnaast veel ervaring opgedaan met diverse methodes welke in de infra-sector toegepast worden, waaronder:

 • TMap Next (certificering behaald in 2014)
 • ISTQB;
 • TOPAAS;
 • J-STD-016;
 • Systems Engineering en het V-model.
 • PRINCE2
 • ITIL
 • Agile Scrum

Ontwikkeling / Ontwerp

Ik ben van mening dat het goed is dat een tester zich ook verdiept in de andere disciplines van het realisatieproces, om op die manier meer inzicht te krijgen hoe processen werken. Daarnaast leidt de betrokkenheid bij het ontwerp- en ontwikkelproces ook tot een betere testbaarheid van het systeem.

Zelf heb ik tijdens de afgelopen jaar ook ervaring opgedaan met software-ontwikkeling, onder andere in deze programmeertalen:

 • .NET (C# en Visual Basic)
 • Webontwikkeling (PHP, (X)HTML en JavaScript)
 • IEC 61131 (o.a. Structured Text en Sequential Function Charts)
 • VBA for Microsoft Excel
 • Python
 • SQL (Microsoft Access, Microsoft SQL Server en MySQL)

Tools

Vanuit de verschillende projecten die ik heb gedaan heb ik met veel verschillende tools gewerkt, waaronder onder andere:

 • Relatics (ervaring als gebruiker, maar ook met de inrichting ervan voor nieuwe projecten)
 • Jira (ervaring als gebruiker, maar ook met de inrichting ervan voor nieuwe projecten)
 • Scrumwise
 • Mantis Bug Tracker
 • Redmine
 • ABB Test Suite (ontwerp, implementatie en gebruik)
 • Robot Framework
 • Jenkins
 • SVN
 • Microsoft SharePoint

Simulatie / Digital Twin

Het gebruik van simulatiesoftware en Digital Twin-projecten is een ontwikkeling die is overgenomen uit andere domeinen en steeds meer gemeengoed wordt binnen de Nederlandse infra-sector. Met de inzet van dit soort pakketten is het mogelijk om validatie en verificatie al in een vroeg stadium van een project op te zetten en uit te kunnen voeren, zodat tekortkomingen of benodigde aanpassingen in ontwerpen al ge√Įdentificeerd en verwerkt kunnen worden voor deze al in een verregaand stadium van implementatie zijn. Dit scheelt kosten, levert inzicht en daardoor vertrouwen in het eindproduct op.

Op het gebied van simulatie heb ik meegewerkt aan oplossingen op een primair abstractieniveau (o.a. I/O-simulatie en stubs) tot complexe oplossingen op systeemniveau, waaronder onder andere de Digital Twin (een digitale nabootsing van het uiteindelijk object, met bijbehorend gedrag en interactie met de omgeving).
Voor het ontwikkelen en het doen van onderzoek van Digital Twins maak ik gebruik van 3D-engines zoals Unity3D. Meer interesse? Neem contact met mij op!