Projecten

In dit project ben ik verantwoordelijk voor het bewaken van de eisen in de rol van adviseur op het vlak van validatie en verificatie, waarbij ik erop toezie dat de aannemers op juiste wijze omgaan met de eisenset en het aantonen ervan.

De Gaasperdammertunnel is sinds de oplevering in 2019 de grootste landtunnel van Nederland, met een totale lengte van ruim 2.5 kilometer en in totaal 5 tunnelbuizen, waarvan er een fungeert als wisselbuis en het verkeer op basis van “tidal flow” zowel van als naar de hoofdstad kan leiden. Deze complexe tunnel maakt onderdeel uit van het programma SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) waarbij een groot deel van het wegennet aan de zuidkant van Amsterdam aangepast wordt aan de verkeerssituatie van de toekomst.

Aan dit project was ik meerdere jaren verbonden als testcoördinator en test engineer van de lokale besturing (de software welke de hardware de logische functievervullers aanstuurt). De realisatie van deze software is mogelijk gemaakt door een klein multidisciplinair team dat opereerde volgens de Agile Scrum-methodiek. Gedurende ongeveer een half jaar heb ik hierbij een rol vervuld als teamleider en Scrum Master, waarbij ik ook de nodige ervaring heb opgedaan in het toepassen van deze methodiek in een complex infra-project.

Vanaf het moment dat de realisatie van de software gereed was ben ik nog een periode aan het project verbonden geweest als oplosser van bevindingen en daarbij meegedraaid in het team van monteurs, inbedrijfstellers en testers. Tot op heden blijf ik met het project verbonden voor het doorvoeren en testen van updates in de software van de lokale besturing.

Namens mijn opdrachtgever was ik tijdens dit project verantwoordelijk voor het vormgeven en uitdiepen van de teststrategie en -aanpak die ik eerder tijdens het Salland-Twentetunnel project mede heb vormgegeven, waarbij ik testcoördinator was voor het grootste deel van de software-testen (zowel de coördinerende 3B-besturing als de lokale LFV’s).

De N35 is één van de belangrijkste hoofdwegen in de provincie Overijssel welke dagelijks door meer dan 20.000 voertuigen gebruikt wordt. Tot 2014 liep deze weg door het centrum van Nijverdal, met alle gevolgen van dien – verkeersopstoppingen en gevaarlijkse situaties waren er aan de orde van de dag.

Vanaf de jaren ’70 is er gepoogd om oplossingen te vinden om het verkeer in het centrum om te leiden, wat uiteindelijk heeft geleid tot een combiplan van een spoor- en wegtunnel onder de naam Leo ten Brinke (één van de grondleggers van het oorspronkelijke tunnelplan). De tunnel is ongeveer 500 meter lang en werd in de herfst van 2014 opengesteld voor verkeer.

De Salland-Twentetunnel is de eerste verkeerstunnel in Nederland die voldoet aan de nieuwe Landelijke Standaard Tunnels (LST) welke door Rijkswaterstaat in het leven is geroepen om alle door het Rijk beheerder verkeerstunnels in Nederland te voorzien van een standaardset eisen en voorschriften voor o.a. de grafische weergave en bediening van de diverse tunneltechnische installaties.

Namens mijn opdrachtgever was ik medeverantwoordelijk voor het realiseren van een “tunnelbibliotheek” met daarin softwarecomponenten die gebruikt kunnen worden voor iedere tunnel die aan de LST voldoet. Hierin heb ik testdocumentatie geschreven (o.a. plannen, protocollen en rapportages) en de andere testers binnen het projectteam aangestuurd. Daarnaast heb ik de testorganisatie van de opdrachtgever mede vormgegeven door het opstellen van standaarddocumentatie en het ontwerpen en realiseren van tools voor testautomatisering.